SELAMAT DATANG TEMAN,SEDIKIT PERKATAAN UNTUK DIHADAMKAN

Thursday, 19 May 2011

10 BUKAN ALASAN TIDAK MEMAKAI HIJAB

ALASAN I : Saya belum benar-benar yakin akan fungsi/kegunaan jilbab

Kami kemudian menanyakan dua pertanyaan kepada saudari ini; Pertama, apakah ia benar-benar percaya dan mengakui kebenaran agama Islam? Dengan alami ia berkata, Ya, sambil kemudian mengucap Laa Ilaa ha Illallah! Yang menunjukkan ia taat pada aqidahnya dan Muhammadan rasullullah! Yang menyatakan ia taat pada syariahnya. Dengan begitu ia yakin akan Islam beserta seluruh hukumnya.
Kedua, kami menanyakan; Bukankah memakai jilbab termasuk hukum dalam Islam? Apabila saudari ini jujur dan dan tulus dalam ke-Islamannya, ia akan berkata; Ya, itu adalah sebagian dari hukum Islam yang tertera di Al-Quran suci dan merupakan sunnah Rasulullah SAWW yang suci. Jadi kesimpulannya disini, apabila saudari ini percaya akan Islam dan meyakininya, mengapa ia tidak melaksanakan hukum dan perintahnya?

ALASAN II : Saya yakin akan pentingnya jilbab namun Ibu saya melarangnya, dan apabila saya melanggar ibu, saya akan masuk neraka.

Yang telah menjawab hal ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla termulia, Rasulullah SAWW dalam nasihatnya yang sangat bijaksana; “Tiada kepatuhan kepada suatu ciptaan diatas kepatuhan kepada Allah SWT.” (Ahmad). Sesungguhnya, status orangtua dalam Islam, menempati posisi yang sangat tinggi dan terhormat. Dalam sebuah ayat disebutkan; “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang Ibu Bapak . . “ (QS. An-Nisa:36). Kepatuhan terhadap orangtua tidak terbatas kecuali dalam satu aspek, yaitu apabila berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah SWT. Allah berfirman; “dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya…(QS. Luqman : 15)

Berbuat tidak patuh terhadap orangtua dalam menjalani perintah Allah SWT tidak menyebabkan kita dapat berbuat seenaknya terhadap mereka. Kita tetap harus hormat dan menyayangi mereka sepenuhnya. Allah berfirman di ayat yang sama; “dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Kesimpulannya, bagaimana mungkin kamu mematuhi ibumu namun melanggar Allah SWT yang menciptakan kamu dan ibumu.

ALASAN III : Posisi dan lingkungan saya tidak membolehkan saya memakai jilbab.

Saudari ini mungkin satu diantara dua tipe: dia tulus dan jujur, atau sebaliknya, ia seorang yang membohongi dirinya sendiri dengan mengatasnamakan lingkungan pekerjaannya untuk tidak memakai jilbab. Kita akan memulai dengan menjawab tipe dia adalah wanita yang tulus dan jujur. “Apakah anda tidak tidak menyadari saudariku tersayang, bahwa wanita muslim tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah tanpa menutupi auratnya dengan hijab dan adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mengetahuinya? Apabila engkau, saudariku, menghabiskan banyak waktu dan tenagamu untuk melakukan dan mempelajari berbagai macam hal di dunia ini, bagaimana mungkin engkau dapat sedemikian cerobohnya untuk tidak mempelajari hal-hal yang akan menyelamatkanmu dari kemarahan Allah dan kematianmu?” Bukankah Allah SWT telah berfirman; “maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui (QS An-Nahl : 43). Belajarlah untuk mengetahui hikmah menutup auratmu. Apabila kau harus keluar rumahmu, tutupilah auratmu dengan jilbab, carilah kesenangan Allah SWT daripada kesenangan syetan. Karena kejahatan dapat berawal dari pemandangan yang memabukkan dari seorang wanita.
Saudariku tersayang, apabila kau benar-benar jujur dan tulus dalam menjalani sesuatu dan berusaha, kau akan menemukan ribuan tangan kebaikan siap membantumu, dan Allah SWT akan membuat segala permasalahan mudah untukmu. Bukankah Allah SWT telah berfirman; “Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya..”(QS. AtTalaq :2-3). Kedudukan dan kehormatan adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah SWT. Dan tidak bergantung pada kemewahan pakaian yang kita kenakan, warna yang mencolok, dan mengikuti trend yang sedang berlaku. Kehormatan dan kedudukan lebih kepada bersikap patuh pada Allah SWT dan Rasul-Nya SAWW, dan bergantung pada hukum Allah SWT yang murni. Dengarkanlah kalimat Allah; “sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu..”(QS. Al-Hujurat:13).Kesimpulannya, lakukanlah sesuatu dengan mencari kesenangan dan keridhoan Allah SWT, dan berikan harga yang sedikit pada benda-benda mahal yang dapat menjerumuskanmu.

ALASAN IV : Udara di daerah saya amatlah panas dan saya tidak dapat menahannya. Bagaimana mungkin saya dapat mengatasinya apalagi jika saya memakai jilbab.

Allah SWT memberikan perumpamaan dengan mengatakan; “api neraka jahannam itu lebih lebih sangat panas(nya) jikalau mereka mengetahui..”(QS At-Taubah : 81). Bagaimana mungkin kamu dapat membandingkan panas di daerahmu dengan panas di neraka jahannam? Sesungguhnya saudariku, syetan telah mencoba membuat tali besar untuk menarikmu dari panasnya bumi ini kedalam panasnya suasana neraka. Bebaskan dirimu dari jeratannya dan cobalah untuk melihat panasnya matahari sebagai anugerah, bukan kesengsaraan. Apalagi mengingat bahwa intensitas hukuman dari Allah SWT akan jauh lebih berat dari apa yang kau rasakan sekarang di dunia fana ini. Kembalilah pada hukum Allah SWT dan berlindunglah dari hukuman-Nya, sebagaimana tercantum dalam ayat; “mereka tidak merasakan kesejukan didalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman, selain air yang mendidih dan nanah” (QS. AN-NABA 78:24-25). Kesimpulannya, surga yang Allah SWT janjikan, penuh dengan cobaan dan ujian. Sementara jalan menuju neraka penuh dengan kesenangan, nafsu dan kenikmatan.

ALASAN V : Saya takut, bila saya memakai jilbab sekarang, di lain hari saya akan melepasnya kembali, karena saya melihat banyak sekali orang yang begitu.

Kepada saudari itu saya berkata, “apabila semua orang mengaplikasikan logika anda tersebut, mereka akan meninggalkan seluruh kewajibannya pada akhirnya nanti! Mereka akan meninggalkan shalat lima waktu karena mereka takut tidak dapat melaksanakan satu saja waktu shalat itu. Mereka akan meninggalkan puasa di bulan ramadhan, karena mereka takut tidak dapat menunaikan satu hari ramadhan saja di bulan puasa, dan seterusnya. Tidakkah kamu melihat bagaimana syetan telah menjebakmu lagi dan memblokade petunju bagimu? Allah SWT menyukai ketaatan yang berkesinambungan walaupun hanya suatu ketaatan yang sangat kecil atau dianjurkan. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang benar-benar diwajibkan sebagaimana kewajiban memakai jilbab? Rasulullah SAWW bersabda; “Perbuatan yang paling dicintai Allah adalah perbuatan mulia yang terus menerus, yang mungkin orang lain anggap kecil.” Mengapa kamu saudariku, tidak melihat alasan mereka yang dibuat-buat untuk menanggalkan kembali jilbab mereka dan menjauhi mereka? Mengapa tidak kau buka tabir kebenaran dan berpegang teguh padanya? Allah SWT sesungguhnya telah berfirman; “maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang dimasa itu, dan bagi mereka yang datang di masa kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. AL BAQARAH 2:66). Kesimpulannya, apabila kau memang teguh petunjuk dan merasakan manisnya keimanan, kau tidak akan meninggalkan sekali pun perintah Allah SWT setelah kau melaksanakannya.

ALASAN VI : Apabila saya memakai jilbab, maka jodohku akan sulit, jadi aku akan memakainya nanti setelah menikah.

Saudariku, suami mana pun yang lebih menyukaimu tidak memakai jilbab dan membiarkan auratmu di depan umum, berarti dia tidak mengindahkan hukum dan perintah Allah SWT dan bukanlah suami yang berharga sejak semula. Dia adalah suami yang tidak memiliki perasaan untuk melindungi dan menjaga perintah Allah SWT, dan jangan pernah berharap tipe suami seperti ini akan menolongmu menjauhi api neraka, apalagi memasuki surga Allah SWT. Sebuah rumah yang dipenuhi dengan ketidak-taatan kepada Allah SWT, akan selalu menghadapi kepedihan dan kemalangan di dunia kini dan bahkan di akhirat nanti. Allah SWT bersabda; “dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta” (QS. TAHA 20:124). Pernikahan adalah sebuah pertolongan dan keberkahan dari Allah SWT kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Berapa banyak wanita yang ternyata menikah sementara mereka yang tidak memakai jilbab tidak?
Apabila kau, saudariku tersayang, mengatakan bahwa ketidak-tertutupanmu kini adalah suatu jalan menuju sesuatu yang murni, asli, yaitu pernikahan. Tidak ada ketertutupan. Saudariku, suatu tujuan yang murni, tidak akan tercapai melalui jalan yang tidak murni dan kotor dalam Islam. Apabila tujuannya bersih dan murni, serta terhormat, maka jalan menuju kesana pastilah harus dicapai dengan bersih dan murni pula. Dalam syariat Islam kita menyebutnya : Alat atau jalan untuk mencapai sesuatu, tergantung dari peraturan yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Kesimpulannya, tidak ada keberkahan dari suatu perkawinan yang didasari oleh dosa dan kebodohan.

ALASAN VII : Saya tidak memakai jilbab berdasarkan perkataan Allah SWT : “dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)” (QS.Ad-Dhuhaa 93: 11). Bagaimana mungkin saya menutupi anugerah Allah berupa kulit mulus dan rambutku yang indah?


Jadi saudari kita ini mengacu pada Kitab Allah selama itu mendukung kepentingannya dan pemahamannya sendiri ! ia meninggalkan tafsir sesungguhnya dibelakang ayat itu apabila hal itu tidak menyenangkannya. Apabila yang saya katakan ini salah, mengapa saudari kita ini tidak mengikuti ayat : “janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak daripadanya” (QS An-Nur 24: 31] dan sabda Allah SWT: “katakanlah kepada istri-istrimu,
anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin; hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya..” (QS Al-Ahzab 33:59). Dengan pernyataan darimu itu, saudariku, engkau telah membuat syariah sendiri bagi dirimu, yang sesungguhnya telah dilarang oleh Allah SWT, yang disebut at-tabarruj dan as-sufoor. Berkah terbesar dari Allah SWT bagi kita adalah iman dan hidayah, yang diantaranya adalah menggunakan hijab. Mengapa kamu tidak mempelajari dan menelaah anugerah terbesar bagimu ini? Kesimpulannya, apakah ada anugerah dan pertolongan terhadap wanita yang lebih besar daripada petunjuk dan hijab?

ALASAN VIII : Saya tahu bahwa jilbab adalah kewajiban, tapi saya akan memakainya bila saya sudah merasa terpanggil dan diberi petunjuk oleh-Nya.

Saya bertanya kepada saudariku ini, rencana atau langkah apa yang ia lakukan selama menunggu hidayah, petunjuk dari Allah SWT seperti yang dia katakan? Kita mengetahui bahwa Allah SWT dalam kalimat-kalimat bijak-Nya menciptakan sebab atau cara untuk segala sesuatu. Itulah mengapa orang yang sakit menelan sebutir obat untuk menjadi sehat, dan sebagainya. Apakah saudariku ini telah dengan seluruh keseriusan dan usahanya mencari petunjuk sesungguhnya dengan segala ketulusannya, berdoa, sebagaimana dalam surah Al-Fatihah 1:6 “Tunjukilah kami jalan yang lurus” serta berkumpul mencari pengetahuan kepada muslimah-muslimah lain yang lebih taat dan yang menurutnya telah diberi petunjuk dengan menggunakan jilbab? Kesimpulannya, apabila saudariku ini benar-benar serius dalam mencari atau pun menunggu petunjuk dari Allah SWT, dia pastilah akan melakukan jalan-jalan menuju pencariannya itu.

ALASAN IX : Belum waktunya bagi saya. Saya masih terlalu muda untuk memakainya. Saya pasti akan memakainya nanti seiring dengan penambahan umur dan setelah saya pergi haji.

Malaikat kematian, saudariku, mengunjungi dan menunggu di pintumu kapan saja Allah SWT berkehendak. Sayangnya, saudariku, kematian tidak mendiskriminasi antara tua dan muda dan ia mungkin saja datang disaat kau masih dalam keadaan penuh dosa dan ketidaksiapan Allah SWT bersabda; “tiap umat mepunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya” (QS Al-An’aam 7:34] saudariku tersayang, kau harus berlomba-lomba dalam kepatuhan pada Allah SWT; “berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumu..”(QS Al-Hadid 57:21).
Saudariku, jangan melupakan Allah SWT atau Ia akan melupakanmu di dunia ini dan selanjutnya. Kau melupakan jiwamu sendiri dengan tidak memenuhi hak jiwamu untuk mematuhi-Nya. Allah mengatakan tentang orang-orang yang munafik, “dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri”(QS Al-Hashr 59: 19) saudariku, memakai jilbab di usiamu yang muda, akan memudahkanmu. Karena Allah SWT akan menanyakanmu akan waktu yang kau habiskan semasa mudamu, dan setiap waktu dalam hidupmu di hari pembalasan nanti.Kesimpulannya, berhentilah menetapkan kegiatanmu dimasa datang, karena tidak seorang pun yang dapat menjamin kehidupannya hingga esok hari.

ALASAN X : Saya takut, bila saya memakai jilbab, saya akan di-cap dan digolongkan dalam kelompok tertentu! Saya benci pengelompokan!

Saudariku, hanya ada dua kelompok dalam Islam. Dan keduanya disebutkan dalam Kitabullah. Kelompok pertama adalah kelompok / tentara Allah (Hizbullah) yang diberikan pada mereka kemenangan, karena kepatuhan mereka. Dan kelompok kedua adalah kelompok syetan yang terkutuk (hizbush-shaitan) yang selalu melanggar Allah SWT. Apabila kau, saudariku, memegang teguh perintah Allah SWT, dan ternyata disekelilingmu adalah saudara-saudaramu yang memakai jilbab, kau tetap akan dimasukkan dalam kelompok Allah SWT. Namun apabila kau memperindah nafsu dan egomu, kau akan mengendarai kendaraan Syetan, seburuk-buruknya teman.

Saudariku,
Jangan biarkan tubuhmu dipertontonkan di pasar para syetan dan merayu hati para pria. Model rambut, pakaian ketat yang mempertontonkan setiap detail tubuhmu, pakaian-pakaian pendek yang menunjukkan keindahan kakimu, dan semua yang dapat membangkitkan amarah Allah SWT dan menyenangkan syetan. Setiap waktumu yang kau habiskan dalam kondisi ini, akan terus semakin menjauhkanmu dari Allah SWT dan semakin membawamu lebih dekat pada syetan. Setiap waktu kutukan dan kemarahan menuju kepadamu dari surga hingga kau bertaubat. Setiap hari membawamu semakin dekat kepada kematian.

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain dari kesenangan yang memperdayakan” (QS Ali ‘Imran 3:185). Naikilah kereta untuk mengejar ketinggalan, saudariku, sebelum kereta itu melewati stasiunmu. Renungkan secara mendalam, saudariku, apa yang terjadi hari ini sebelum esok datang. Pikirkan tentang hal ini, saudariku, sekarang, sebelum semuanya terlambat !”

Sumber oleh : Dr. Huwayda Ismaeel
PS: Thanks ya Arlis atas artikelnya. Dan bagi teman-teman yang udah membaca artikel ini segera sampaikan kepada keluarga, saudara dan sahabat kita yang belum mengetahuinya ya ^^ . Insya Allah

DAJJAL atau SATHIYA SAI BABA?

Negeri Samirah adalah negeri kecil di Palestin yang nanti akan menjadi sebuah negara besar. Bahkan menjadi ibu kota kerajaan Bani lsrail warisan Nabi Sulaiman. Ini berdasarkan masa kelahiran Nabi Musa, kira-kira satu abad sebelumnya.

Seorang lelaki dan seorang perempuan keturunan Yahudza, setelah 31 tahun berkahwin, lahirlah seorang anak yang paling membahayakan kedua orang tuanya, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kedua matanya tidur tetapi hatinya tetap terjaga.’

Keluarga Dajjal, ayah, ibu dan abang-abangnya adalah penyembah berhala. Dulu, mereka menyembah sebuah berhala berbentuk seperti lembu betina. Sebenarnya berhala itu bukan sekadar patung lembu betina, ia adalah syaitan durjana yang menyerupai dirinya seperti patung lembu betina. itu. Mereka menyembelih binatang untuk dikorbankan kepada berhala. Yang sebenarnya dipersembahkan kepada syaitan, berserta minuman arak yang dihulurkan setiap hari. Disamping itu mereka juga suka melakukan penghambaan atau persembahan dan ketaatan. Setiap pagi mereka lihat sisa-sisa dan apa yang mereka korbankan di tempat itu. Sangka mereka, itu adalah sebagai tanda bahawa Tuhan mereka merestui apa yang mereka lakukan. Permintaan kedua-dua orang tua Dajjal ialah agar mereka diberi anak lelaki. Akhirnya Allah s.w.t. pun menjadikan kehamilan keatas seorang wanita yang yang dilahirkan dari perbuatan zina antara mahram dengan seorang suami yang juga dilahirkan dan hasil perzinaan antara mahram.

Sementara itu syaitan pun turut ikut masuk ke saluran kencing lelaki penyembah berhala setiap kali dia menggauli isterinya. Jadi Syaitanpun turut mencampuri isteri penyembah berhala itu bersama-sama suaminya. Bertemulah sperma dan ovum dari unsur manusia dengan unsur syahwat yang penuh kedengkian dari jin, sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah.

(Dalam buku lhdzaru aI-Maslkh ad­DajjaI menyatakan Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi, lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan Syaitan)

Pada malam yang sangat menakutkan, diiringi hembusan angin, ribut salji dan hujan lebat, pasangan suami isteri itu mendengar suara dari patung lembu betina liar yang memberitahu bahawa dia telah meredhai kedua-duanya. Bahkan, katanya dia memerintahkan malaikat untuk mengurniakan kepada mereka seorang anak. Tetapi jika kedua-­duanya tidak memperbanyakkan ketaatan dan penyembahan berhala serta tidak banyak menumpahkan darah korban, maka dia akan menggantikan anak lelaki itu dengan anak perempuan.

Apalagi, kedua-duanya pun sujud dan bersimpuh depan patung itu dengan penuh setia sambil menyatakan mereka mahukan sangat anak Ielaki. Patung syaitan itu menyuruh mereka menyembelih seekor lembu betina gemuk dan besar. Kemudian menyuruh diletakkan sembelihan itu di hadapan patung, dan selepas itu mereka berdua dilarang untuk masuk ke tempat itu sepanjang malam.

Apa yang berlaku sebenarnya syaitan telah mempermainkan mereka berdua untuk melakukan apa saja menurut kehendak dan kemahuan Syaitan.

Syaitan dapat melihat apa yang tidak boleh dilihat oleh manusia biasa. Sebab jin boleh melihat apa yang ada dalam jasad manusia, sama seperti melihat manusia melihat filem X-Ray, sehinggakan dia dapat melihat kandungan perempuan itu sejak awal lagi. Namun begitu syaitan tidak tahu apa yang akan terjadi, Syaitlan tidak tahu apakah anak itu perempuan atau lelakit tetapi dia tahu betapa besar kemahuan pasangan itu dengan kelahiran anak lelaki.

Perempuan itu pun melahirkan anak lelaki tetlapi anak yang baru lahir itu cacat kedua-dua belah matanya sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siang serta amat jarang bangun untuk menghisap air susu ibunya yang berbadan besar.

lmam Ahmad meriwayalkan dalam Musnad, iaitu sebagaimana sabda Rasulullah mengenai keluarga Dajjal.

“Ayahnya tinggi, gemuk dan hidungnya seperti paruh burung. Se­dangkan ibunya fardhakhiyyah, iaitu banyak daging dan berbadan gemuk. Kedua tangannya panjang dan kedua teleknya pun besar. Oleh kerana anaknya tidak disusui oleh ibunya susu, Ia bahkan dapat mengakibatkan keracunan yang berakhir dengan kematian. Jadi anak Ielaki itu sejak awal memang telah mendatangkan sial kepada ibunya.

Paling anehnya, anak lelaki itu bertahun-lahun duduk diam dan hanya bergerak beberapa kali, sehinggakan orang tuanya menyangka dia lumpuh atau pun Tuhan mereka sudah murka. Maka mereka pun menyajikan berbagai jenis sajian sebagai tanda taat tetapi anak lelaki itu tetap seperti itu juga, tidak ada sebarang perubahan.

Selama empat tahun sebelumnya dia belum pernah berjalan. Padahal orang tuanya telah memberikan air susu kambing serta berusaha untuk menggerak-gerakkan kedudukan anaknya. Anaknya itu hanya minum seteguk dua sahaja, kemudian terus tidur. Melihatkan anaknya dalam keadaan seperti itu, orangnya tidak pernah merasa tenang. Hatinya sentiasa tertanya-tanya apakah anaknya masih hidup. Mereka sering melelakkan tangan atau melekapkan telinga pada dada anaknya itu. Di dapati anaknya masih hidup.

Sebagaimana kala Rasulullah s.a.w.. “Kedua matanya tidur, tetapi hati tetap terjaga.”

Pada satu malam tiba-tiba anaknya itu bergerak bangun, sementara orang tuanya sedang tidur. Dia cuba merangkak kemudian berdiri untuk berjalan dengan kedua kakinya. Kemudian dia berjalan perlahan-lahan tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya, seakan-akan ada roh lain yang menyusup ke dalam rohnya sambil memberitahu dan membantunya untuk berdiri dan berjalan. Sudah tentulah roh lain itu ialah Jin Syaitan (Jinni Mutasyaithan). Kedua-dua mata anak Ielaki itu cacat dan dia telah dirasuk oleh syaitan yang bersemayam dalam patung lembu. Syaitan itu memimpin kanak-kanak itu menghala ke patung lembu betina. Kemudian dia ditinggalkan tidur di sisi patung tersebut. Apabila ayahnya bangun dia terus mendapatkan anaknya yang tertidur dipangkuan tuhan-tuhan patung lembu betina itu. Ayahnya cuba mencari apakah makna peristlwa yang terjadi itu telapi tidak berjaya menafsirkannya. Lalu ayahnya itu tadi pun memanggil jiran-jiran tetapi jiran tidak mempercayai dengan peristwia itu, mereka menuduh ayahnya sendiri yang membawa anaknya itu dan meletakkannya dipangkuan tuhan-­tuhan tersebut. Jiran-jiran itu tahu anaknya itu lumpuh dan hanya boleh duduk sahaja.

Walaubagaimana pun berita mengenai hal itu tetap tersebar. Bagi sesetengah orang yang mempercayainya datang berduyun­-duyun ke rumahnya untuk melihat dari dekat akan kejadian aneh yang terjadi kepada budak lelaki itu. Dalam masa yang sama ada yang cuba mencari berkat dari budak itu. Namun, hakim-­hakim yang ada di kawasan itu berasa tidak senang hati untuk menerima kebenaran kejadian itu dengan begitu saja. LaIu mereka pun membawa ayah anak itu ke hadapan hakim besar di kota yang kemudian memaksa ayahnya memberitahu apakah sebenarnya yang terjadi.

Ayah menceritakan perkara sebenar telapi hakim-hakim tidak mahu menerima kenyataannya, lalu ayahnya itu diperintah masuk penjara dan didera. Ketika di dalam penjara dia dipaksa membuat kenyataan bahawa tidak ada sesiapa yang harus dipatuhi kecuali hakim agung yang menguasai negeri tersebut.

Setelah puas kena seksa maka dia pun terpaksa mengaku dan membuat pengumunan di hadapan hakim dan penduduk negeri bahawa tiada tuhan selain hakim dan bahawa tidak ada yang dapat memberi pertolongan atau mendatangkan bencana selain hakim. Dengan pengakuan yang dia buat itu maka dia pun dikeluarkan dari penjara tetapi anaknya itu terpaksa dijaga di dalam istana dengan penuh perhatian dan tidak dibenarkan keluar dari istana hakim.

Berita tentang keajaiban anak lelaki itu semakin tersebar luas sehinggakan heboh dan peristiwa itu disebut sebagai A’jubah as Samirah yang bermakna (Keajaiban Samirah) Hakim amat marah dengan peristiwa itu, dia tidak mahu menerima kenyataannya. Menurut hakim lagi, anak lelaki yang ajaib itu sebenarnya telah dirasuk syaitan. Berita itu pun disebar luas ke seluruh pelusuk dunia.

Hakim tidak berdiam diri, dia pergi mencari dukun untuk mengeluarkan syaitan dari badan budak itu. Hampir semua tempat ke pelusuk negeri dan benua dicarinya bomoh, dukun serta tukang sihir untuk mengeluarkan rasukan syaitan dari anak lelaki itu. Kerana menurut hakim syaitan itu akan menggoncangkan singgahsana atau ‘Arsy Tuhan.

Apabila berita itu tersebar, suasana masyarakat pun menjadi kacau bilau dan kelam kabut. Tiba-­tiba ada seorang yang berpura-pura sebagai ahli falsafah dari Samirah pun membuat pengumuman. Anak itu memang betul-betul keturunan Samiri. Dua huruf ra dan ha’ (dua huruf terakhir dari kata Samirah) Dulu ia membawa makna satu negeri iaitu negeri Syam kerana Sam bin Nuh as., adalah pendiri gerakan Samirah setelah terjadinya banjir besar. Ketika Sam masih kecil, dia tidak banyak bergerak sehingga datang malaikat yang kemudian mengajarnya bagaimana cara menggerakkan kedua-dua kakinya. Anak itu adalah cucu dari Syam.” Telapi tidak ada seorang pun yang mahu percaya dengan kata-kata ahli falsafah itu. Sebaliknya dia pula dituduh orang gila.

Hakim pula telah memberi arahan supaya kenyataan ahli falsafah itu tidak diperbualkan lagi oleh sesiapa pun. Barangsiapa yang cuba hendak bercakap tentang hal itu akan dihukum.

Hakim pun membuat pengumunan anak itu diberi gelaran as-Samiri kerana berdasarkan negeri kelahirannya dan bukannya sebab-­sebab lain.

Ayah budak lelaki (Dajjal) itu pula kemudiannya mati kerana terlalu menderita, kematiannya itu dipanggil adz-dzabhah ash-shadriyyal al­mutakarrarah yang bermakna (tekanan batin berlanjutan). Ayahnya mati kerana watak anaknya itu sangat ganjil.

Anak ajaib itu pun ditinggalkan dalam penjagaan dan pemeliharaan hakim diistananya. Setahun kemudian, iaiitu kelika berumur lima tahun, anak itu pun mula berupaya bangun dan tidurnya, setelah bangun dia cuba berbual-bual dengan orang­orang di sekeliling istana itu, tetapi perbualannya tengagap-gagap dan terputus-putus.

Orang-orang istana pun cuba hendak mengubati penyakit buta di matanya tetapi doktor-doktor istana membuat kesimpulan bahawa penyakit atau cacat itu tidak akan dapat disembuhkan secara perubatan biasa kerana cacat itu nampaknya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa.

Sebulan kemudian, ketika penduduk negeri itu sedang nyenyak tidur, tiba-tiba datang peringatan dari Tuhan. Peringatan dari Tuhan itu datang kerana penduduk negeri itu melakukan zina dan homoseksual, sebagai orang-orang Sadum dan Amurah. Siksaan yang Tuhan turunkan itu secara tiba-tiba tanpa diduga sama sekali.

Allah telah memerintahkan malaikat Jibril untuk memasukkan penduduk negeri itu ke dalam bumi, sama seperti yang dilakukan kepada penduduk Sadum dan Amurah. Yang terselamat tinggal hanyalah seorang anak kecil (Dajjal) yang berada di istana itu. Jibril telah ditugaskan membawa anak itu ke suatu pulau yang terletak di suatu lautan luas yang disebut Laut Yaman. Laut ini mempunyai peranan penting di masa akan datang. (Dari Laut Yaman inilah nanti terbentang jalan yang akan dilalui seorang saleh yang mempunyai peranan penting dalam memerangi Dajjal.

Anak lelaki itu tinggal seorang diri di pulau itu. Dia sentiasa dijaga, diawasi serta diberi makan dan minum oleh malaikat itu tadi. Anak itu kembali seperti biasa, iaitu banyak tidur dan sedikit bergerak. Sementara itu Jibril kembali menghancurkan negeri yang penuh dengan kemaksiatan itu dan menebalikkan negeri itu sehinggakan bahagian atas negeri itu menjadi bawah. Maka selesailah seksaan Allah ke atas orang-orang kafir itu.

Kemudian Jibril kembali membawa makanan untuk anak itu dari rezeki Allah dan demi menjalankan perintah Allah tanpa sebarang persoalan. Allah menyayangi anak itu dan berfirman kepada Jibril, ”Hai Jibril, anak itu adalah hambaKu. Tetapi di akhir zaman dia mengaku sebagai tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus orang yang akan menyiksanya dengan seksaan yang pedih dan akan membunuhnya pada suatu masa tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaKu. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa dan dia menjadi wali, tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman.

(Riwayat ini didapati dari seorang alim di negeri Yaman. Dia dikenali dengan nama Haidar bin Anif Billah Abdullah bin Salem bin Syari. Dia mempunyai banyak manuskrip mengerikan yang menurut katanya telah berusia ratusan tahun. Bahkan ada skripnya yang mempunyai asal-usul sejak 700 tahun sebelum Masehi. 0rang alim ini masih hidup dan berusia 110 tahun. Dia sendiri tidak mahu hidup di kota moden. Segenap hidupnya dihabiskan dikhemah-khemah di padang pasir sahara bersame-sama empat orang isterinya. Isteri-isterinya jauh Iebih muda dari dia, iaitu sekitar dua puluh hingga tiga puluh tahun. Dia masih kelihatan gagah. Ketika ditanya kepadanya tentang rahsia kegagahannya, die menjawab bahawa dia tidak pernah meninggaikkan sembahyang malam, tidak pernah meninggaikan sembahyang dan waktu yang ditentukan dan jarang memakan daging dan garam. Makanan yang paling banyak dimakannya iaiah madu, kurma, susu dan air putih.)

Pulau yang didiami oleh anak itu dikenali dengan nama jazirah ats­tsu ‘ban ar-rahib we ad-dabbah al-­halba yang bermakna pulau ular yang mengerikan dan haiwan berbulu tebal. Sebab menurut cerita tentang pulau itu, setiap orang yang hampir dan singgah di pulau itu pasti akan mati disengat oleh ular yang panjangnya beratus-ratus meter. Sementara haiwan berbulu tebal itu mempunyai lidah yang dapat bercakap-cakap dengan berbagai­-bagai bahasa di muka bumi ini dan ia menguasai pulau itu. Ular itu adalah penjaganya dan buta matanya. Haiwan itulah yang mengarahkannya.

Pulau itu sebenarnya kecil seperti sekumpulan batu yang membentuk satu petak bumi yang penuh dengan berbagai mata air yang segar airnya serta dikelilingi pokok­pokok rendang yang saling berjalin. Pulau itu juga dipenuhi dengan sumber-sumber yang berfaedah seperli berbagai-bagai jenis bunga, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok epal berwarna kuning berbentuk aneh seperti kepala jin yang nampak indah dan tersusun rapi bukan seperti kepala syaitan yang hodoh.

lklim pulau itu memang selamanya sejuk dan selalu turun hujan.

Pulau itu terletak di Lautan Hindi dekat dengan negeri Yaman. Pulau yang didiami oleh anak ajaib itu nampak jauh dan terpisah dari pulau-pulau yang jumlahnya banyak. Bahkan dari jauh pulau itu nampak seperti sebuah bintang yang terlepas dari gugusan bintang lain, atau bagai sebuah bulan yang terlepas dari edarannya yang penuh dengan planet-planet lain. Ia menjadi sesuatu yang asing dan ganjil kenana ia telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa.

Walaupun anak itu dikunjungi dan diawasi oleh Jibril siang dan malam, namun anak itu tidak tahu. Kerana sebagai manusia biasa dia tidak dapat melihat malaikat Jibril itu, kecualilah dengan perkenan Allah s.w.t. Disamping itu anak itu pula asyik tidur seperti penghuni gua.

Pada satu hari ketika umur anak itu telah mencapai lapan tahun, kedua-dua matanya mula terbuka diiringi dengan kesedaran hatinya. Sesudah itu, dia tidak lagi banyak tidur. Dia hanya tidur sekejap sahaja. Pada mulanya, setiap kali terjaga dari tidur dia akan mendapatkan makanan dan minuman segar yang berada di sisinya, sehingga habis makanan dan minuman itu, dia kembali tidur semula. Diwaktu ini, dia sudah mampu berdiri, bergerak, dan berfikir.

Malah dia mampu menangkap ikan dalam air dengan petunjuk bisikan suara yang terdengar dengan jelas di telinganya dan dia boleh faham maksud seruan itu dengan jelas.

“Buatlah seperti begini supaya kami menjadi begini,” kala bisikan malaikat Jibril kepada anak itu.

Anak kecil itu pun berjalan­jalan mengelilingi sekilar pulau yang dia tinggal itu, dia rasa kagum dan terasing serta sentiasa berwaspada. Dia berjalan sambil bersembunyi dengan penuh hati-hati.

Pulau itu dipenuhi dengan berbagai jenis burung dan binatang.Tidak ada satu binatang buas dan ganas di pulau itu selain dari beberapa ekor ular yang merayap dari Iautan yang menuju ke sana.

Satu hari ketika sedang merayau-rayau itu dia dikejutkan oleh seekor binatang yang sangat besar, berbulu tebal dan mempunyai dua mata yang menonjol seperti mata lembu. Tiba-tiba binatang itu bercakap dengan bahasa yang dia boleh faham.

Binatang itu berkata,” Engkau adalah seorang anak yang diselamatkan oleh Allah dari gempa bumi yang dahsyat ketika negeri Samirah dilanda malapetaka. Engkau dibawa oleh malaikat Jibril ke sini. Malaikat itulah yang menjaga makan dan minum engkau. Oleh itu janganlah engkau mengkhianati janji mu dengan Allah. Sebab pada hati setiap anak Adam telah tertanam ketaatan kepada Allah dan beriman kepada Nya selama mereka masih berada dalam fitrah kesuciannya. Kerananya engkau menjadi Muslim dan Mukim yang yakin dan taat kepada Tuhan Pencipta alam ini. Dialah Tuhan yang Maha Esa.”

Kemudian binatang besar itu pun memberi isyarat kepadanya supaya mengikutnya ke arah sebuah batu. Di batu itu tertera tulisan dalam bahasa Arab. Binatang itu mengajarnya huruf demi huruf dan dia pun mengikutnya. Kemudian binatang itu pun memberi isyarat kepadanya untuk mengikutnya kepada berbagai permukaan batu lagi. Di batu-batu itu tertulis kata-kata:

Batu pertama: La ilaha illallah (Tiada luhan selain Allah)

Batu kedua: “Allahu Wahid La Syarika lahu (Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya)

Batu ketiga: “Engkau dijaga dan diurus oleh Jibril. OIeh itu janganlah kamu mengkhianati janjimu dengan Allah.”

Batu keempat: “Hanya engkau saja di pulau ini.”

Batu kelima: “Makanlah den nikmatilah makanan dari rezeki Allah ini yang sesuai dengan keperluan dan kehendakmu. Tidurlah sesukamu. Sembahlah Allah dalam berbagai keadaanmu dengan tasbih-tasbih keesaan kepada Nya, yakni solat yang diwajibkan kepadamu. Allahlah raja, Allahlah Maha Esa. Dia tidak berayah dan tidak pula mempunyai anak. Allah lah Tuhan yang Maha Besar. Allah lah yang Maha Agung. Dan Allah lah yang Maha Rja.”

Batu Keenam: “Jadilah engkau anak masa kini, wahai anak kecil. Janganlah engkau menjadi anak masa lalu di pulau ini pada zaman apa pun.”

Batu Ketujuh: “Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang dibawa kepadamu oleh seorang Nabi terakhir, Nabi Muhammad s.a.w. yang datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman kepadanya maka engkau adalah manusia masa depan yang beriman dan mempunyai keyakinan kepada Allah. Tetapi jika engkau engkar kepadaNya maka engkau adalah manusia depan yang dijanjikan akan mendapat seksaan Allah. Sesungguhnya engkau berada di antara dua nabi yang berserah diri kepada Allah dan sebenarnya semua nabi berserah kepada Allah. Jika engkau beriman dan yakin kepada apa yang kami imani dan yakini, maka Allah akan memudahkan kamu untuk mengimani penutup para nabi yang terdahulu dan pengganti nabi yang telah wafat. Dia bernama Muhammad Al Amin. Dia akan lahir sebagai Nabi dan Rasul di tengeh-tengah kaum yang buta huruf. Dia berhijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi pokok kurma dan yang banyak mata air dan perigi dengan tanah yang subur. Jika engkau mendustakan nabi yang mendahului Muhammad maka Allah akan menutup hatimu dengan tabir kain yang hitam. Hatimu menjadi hitam terkena sedikit warna putih dan condong kepada keburukan bagaikan kendi yang penuh dengan lumpur di atas cermin terang. Akibatnya, hatimu tidak dapat melihat cahaya dan akalmu hanya melihat dirimu sendiri saja seperti lblis. Semoga Iaknat Allah ditimpakan atasnya, yang mendiami Segitiga Bermuda yang lama itu dan engkau pun menjadi teman karibnya. Betapa buruk seseorang yang ditemani makhluk terkutuk dan dijauhkan dari rahmat Allah s.w.t. yang dibiarkan saja sampai suatu masa di suatu negeri, iaitu di suatu lautan yang penuh hembusan angin kelak ketika Allah tidak lagi menyayangi orang­-orang yang terusir dari rahmat Nya.

Jadilah engkau, wahai anak istimewa yang dijagai dan dibimbing malaikat agung sebagai Mukmin yang mempercayai kewujudan Allah dan malaikatNya, serta RasulNya. Jika tidak, engkau berada di dalam bahaya dan dimasukkan kedalam penjara seribu tahun lamanya. Yang memperingatkan mu dan menggembirakanmu di dalam penjara adalah seorang Arab Mekah yang mendustakan Nabi yang jujur itu. Tempat hijrahnya adalah tanah­tanah subur yang banyak ditumbuhi pokok kurma. Engkau akan berjasa pada hari ketika tiba musimnya memetik kurma di negeri tempat diisra’ dan dimi’rajkan Nabi dari bangsa Arab itu. Ada banyak air melimpah yang mengalir dan meresap ke dalam tanah di dataran tinggi dan di tanah Thabaniyyah. Haram atas dirimu memasuki kota Mekah yang dimuliakan Allah, Tuhan semesta alam.

Engkau tidak boleh memasuki tanah mana pun yang subur kecuali tanah Uhud. Uhud adalah gunung yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Engkau juga tidak boleh masuk negeri Quds tempat isra’ dan mi’raj, Nabi yang paling akhir. Ini adalah ilmu Allah untukmu yang ditulis oleh Jibril, pembawa wahyu (amin al wahi) dan dia meninggalkan tulisan ini untukmu, disamping batu beser berupa cincin dari Jibril utusan Allah Tuhan semesta alam!’

Anak itu kemudian melihat di tepi batu besar ketujuh yang paling besar di antara batu-batu besar lainnya yang menjadi batu tulis. Di situ, dia terjumpa sepotong batu yang indah warnanya. Tanah berwarna seperti dakwah emas berkilat yang digunakan Jibril untuk menulis. Pada potongan batu itu tendapat peringatan Allah s.w.t. yang berbunyi. “Dan tidaklah Kami menyeksa sehingga Kami mengutus seorang rasul (Al Isra 17:15)

lni adalah sebuah tanda dan isyarat bahawa tanah tersebut bukan berasal dari pulau itu bahkan tanah itu bukan dari bumi manapun. Hanya Allah saja yang lebih mengetahui. Dakwat itu berbaki kira-kira sebanyak sebelah tapak tangan anak itu. Meskipun begitu ukurannya tidak sama walau dengan tiga tapak tangan lelaki biasa kita.

Haiwan besar itu mula menerangkan makna tulisan itu dan diberitahu juga bahawa anak itu diberi kebebasan untuk memiIih haluan masa depannya. Apakah di masa akan datang dia mahu menjadi orang baik atau orang jahat. Jika dia menjadi orang baik, maka dia akan menjadi seorang lelaki biasa dan raja yang beruntung. Tetapi jika dia memilih menjadi orang jahat, maka dia akan menjadi seorang yang mengaku AKU SEBAGAI TUHAN yang berkuasa dengan kerajaan atau kekuasaan atas alam jin kafir dan syaitan dan mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Dia akan menjadi raja yang menguasai alam manusia, sedang engkau termasuk salah salu di antara mereka.Dia akan memerintah tetapi hanya menjadi raja dalam waktu yang singkat sahaja.

Apa akan terjadi kesudahannya hanya Allah saja yang tahu sebab segala sesuatu itu ditentukan olehnya. Dan tidak ada yang mengetahui kesudahan segala sesuatu kecuali Allah s.w.t.

Seterusnya anak itu bertanya kepada binatang besar itu.

“Kalau begitu siapakah engkau sebenarnya? Apakah motif yang mendorongmu datang ke sini? Dan siapakah yang mengajarmu bercakap dan menjelaskan sehingga engkau mampu bercakap seperti manusia?” Binatang itu menjawab.”Aku memang seekor binatang yang diciptakan dan diperintahkan untuk berbuat demikian dan sentiasa berada di sini bersamamu. Jibril, malaikat itu akan membawamu dari hutan di penghujung dunia nanti. Hanya engkau saja satu-satunya orang hidup dari suatu keturunan subur yang telah hancur. Aku juga bertugas menjaga dan memeliharamu ketika Jibril tidak ada. Aku diperintahkan untuk tinggal di pulau ini bersamamu sehingga engkau menentukan pilihan hidupmu. Ajalku di sini bersama dengan keluarnya engkau menuju pilihanmu.” Binatang itu memberitahu bahawa ia diperintah untuk bercakap memberitahunya. Kemudian setelah itu Ia akan diam membisu dan hanya mengeluarkan suara binatang sebagaimana lazimnya. Dia tidak akan bencakap untuk kali kedua kecuali jika masa keluarnya anak itu dari pulau tersebut sewaktu akhir zaman hampir dekat.

Mungkin pada masa di antara itu, hanya terpulang kepada Allah untuk menentukannya. Mungkin aku mampu bercakap denganmu lagi.Sesuatu yang ghaib tidak dapat diketahui oleh semua makhlukh. Ketahuilah bahawa apa yang dikatakan sekarang ini adalah wasiat-­wasiat dari malaikata Jibril itu.

Selepas itu lidah binatang itu pun terdiam dan kembali seperti binatang semula. Ia bernama Jassasah yang bererti terus menerus memerhati untuk mencari maklumat dan memberitahukannya kepada anak itu.

APABILA KEHANCURAN DUNIA

Assalamualaikum to all of my muslim peeps , and good day to my non muslim friends:)cakap melayu je le , pandai2 la kome translate.RELAX~

hari ini, skrang ni , waktu ni , sebagai seorang islam, aku juga terasa ade tanggungjawab nak mengingatkan hamba2 Allah kat duniani , kawan2 aku dekat dunia ni bahawa Mati tetap akan menjemput kita.sakit apabila nyawa ditarik ada yang sakit (light amalan) ada yang tak sakit(heavy amalan),sakit dineraka tu bukan ilusi , bukan fantasi , mcm mna kita sentuh api mcm tu lah dkt akhirat, tapi 7 kali ganda panas.api di dunia ni sudah disejukkan dengan 7 air laut.so renung2 kan lah kawan2.arini kita nak kupassedikit tajuk , yang menjadi issue dikalangan anak muda mahupun orang tua-KIAMAT.


Semua orang ada hak untuk memberi cadangan pandangan dan persepsi dari segi sudut mereka, aku pun salah seorang dari mereka , bagi pandangan aku , ramalan 2012 akan berlaku kiamat tu bukan lah TIDAK BENAR sebb kita ni manusia KIAMAT tu jangan diramal ramal kan , umpama menandingi kuasa Allah swt.Hanya Allah sahaja yang tahu , cuma dia bgi hari apa paling sesuai , kita dikurniakan akal , nikmati dengan betul.bukan tak percaya , malah aku takut , tapi siapalah kita nak meramal hari kiamat , semua mesej melalui sms , mms , atau email sekalipun , sebenarnya meraka ada niat lain , mereka sebagai hamba ALLAH swt yang ada rase tanggung jawab untuk mengingatkan para saudara kita , agar berubah ,Usah lah dikau kejar kejar kan harta dunia , tetapi harta yang hakiki kau tinggalkan.


selain itu , banyak lah peristiwa peristiwa yang telah berlaku ,semasa zaman Rasulullah pun , usia bumi sudah pun bongkok tiga , sekarang ni 2011? berapa agaknya usia bumi ni? DAH BONGKOK 18 kot?marilah kawan , berhijrah lah kita , hijrah lah dri yang tidak baik ke arah yang baik.Pada sesiapa hilang akal tentang agama islam , bertanya lah pada ustazah masa sekolah rendah /menengah dulu.mereka pasti membantu.


Adakah amalan kita cukup?apakah korang bersedia menyambut ilahi ketika sedang seronok berjoget di club club malam?bila kita akan berubah kalau tidak sekarang.Adakah semayang cukup untuk menampung kau masuk ke syurga?BERTAUBAT LAH selagi pintu taubat masih terbuka.

YA ALLAH ampunkan lah dosa ku , dosa kedua ibu bapa ku , dosa saudara-saudar seislamku.
ALLAH TELAH MENGIKTIRAFKAN ISLAM SEBAGAI AGAMA YANG SAHIH,sebagai agama yang mampu di anuti oleh semua orang.BIAR lah dorang nak pakai sexy sexy , biar lah dorg naik fixie , biarlah dorg pergi clubbing , biarlah dorg kejarkan harta dunia.TAPI kita, hanya bersimpuh melihat dan memuji ALLAH swt.


APAKAH YANG BAKAL BERLAKU BILA TIBANYA HARI KIAMAT?
Sebelum turunnya seorang Imaam Mahd a.s Dan Nabi Isa ,dajjal akan datang 'menyerang ' kita dahulu , sekarang yang dapt diketahui , dajjal sudahpun berada di sebuah pulau dan dikurung dan dijaga oleh seekor burung ,dan apabila Allah mengizinkan ,dajjal akan dilepaskan.

ciri2 dajjal
-ada yang berkata dajjal tu sangat besar
ini kerana dajjal adalah pembawa fitnah paling besar pada akhir zaman.dan saiz dajjal hanya seperti orang manusia.terdpt tulisan jawi ق ف ز atau KA-FA-RA iaitu kafir yang boleh dibaca oleh mana2 manusia walaupun tidak pandai mmaca jawi.ada sumber yg mngatakan dajjal ni bermata satu, ya dia bermata satu , TETAPI dia tetap ada 2 mata , mata seblahnya kecut seperti buah kismis , mata seblahnya lagi terjojol , keluar bewarna biru , hidungnya mcm paruh burung , mancung le tuh! dan dia gemuk , rambut kerinting. kulit tidak dpt di-identifikasi.dia mempunyai tangan sebelah kiri dan kanan , tangan kanannya neraka , tangan kirinya syurga , sapa yang telah termakan fitnahnya maka org tersebut akan pergi ke tangan kirinya kerana , dia mampu mengeluarkan tepung dari tangannya dan dia mampu menurunkan hujan dengan satu telunjuk dengan izin Allah turun lah hujan itu.Maka sesiapa yang menjadi hambanya telah tersesat dari jalan ALLAH.sebelum itu , Allah swt akan memberi kemarau yang berpanjangan , hari yang pertama umpama setahun , hari kedua umpama 1 bulan dan hari yang ketiga umpama sehari dan berikutan.pada saat ini lah banyak hamba hamba yang akan kufur , dan pergi meminta perrtolongan dari dajjal, oleh kerana degn izin Allah dia mmpunyai kuasa sakti, saat ini lah dia akan memfitnah hamba hamba ALLAH , yang tetap hati pada jalan Allah akan berada di tangan kanan dajjal iaitu NERAKA , tetapi diakhirat mereka akan menjadi ahli syurga , begitu jugak sebaliknya.

Umat Rasulullah pernah bertanya , dengan apa cara mereka dpt menahan daripada kelaparan dan kehausan pada saat ini , Rasulullah saw menjawab: BERZIKIR dengan menyebut nama Allah seiklas hati.

dan ada juga yang bertanya bagaimana hendak mengghindari dri termakan fitnah busuk dajal , Rasulullah menyuruh para sahabat dan umat islam mngamal kan surah Al-Kahf ayat 1-11.insyaALLAH akan dpt mnghindarkan dari fitnah dajjal.Pada saat ini janganlah engkau keluar dari rumah , kerana fitnah Dajjal teramat lah besar.tiada siapa dapat menghindari dari fitnah nya , Allah sudah pun bersabda:orang yang menjadi pengikut dajjal yang ramainya adalah wanita .dan jangan kau sekrang nak berlagak "ah aku boleh hindar dari fitnah DAJJAL" sangat sedikit orang yang dapat mngelakkannya termasuk juga sebilangan para ulama. apabilah tibanya kiamat turun lah Imam mahdi dan nabi Isa. walaupun , mereka juga dituduh sebagai Dajjal.saat ini lah manusia akan berkerumun di Mekah ,Allah akan menggemparkan Kaabah sebnyak 3 kali supaya orang orang yang kufur terhadap Allah akan bertempiaran lari kluar daripada Mekah dan langsung menjadi Pengikut Dajjal. setelah itu tibalah kiamat , dan dibangkitkan semula di Alam barzakh

sudahkah anda bersedia?

Monday, 16 May 2011

MY ENDLAND FRIENDS

okay first of all i wanna thank to all my friend especially in MALAYSIA who are keep accompany me and counting my days to meet my ENGLAND FRIENDS :) i get to know them people by natalie sian robinson , sher purrrrrrrrrrrrdyyyyy kewl! shes soo matured andbeautiful , and then i meet her best friend sian clarice and mickey williamson , they teach me whats the meaning of WANGER?! get it ? WANGER and i thought it is a brand of jeans ministry . oh gosh.. im that stupid innit? yeah and after months , georgia hughes add me on facebook follow by Sophie vidal and yea we do skyped and webcam but could reach more because the line is shit , :( ill miss you guyss want more webcamming :LTHIS IS THE TWO BABY GIRL :)THIS IS GEORGIE<3THIS IS PORTUGAL BABY-SOPHIE<3


GEORGIE is a nice girl , she ask many thing about my country and my religion -islam.she even scared about those muslim terrorist , i explain to her that those men are muslim that is so obssesed about muslim , but our god ALLAH already told us to keep balance about world and afterlife thingy.and she afraid of purdah women who cover their face.and i told her , thats how arabian lives to cover their body from man.it is against our religion laws to reveal our body.because it is a sin.and she was been really honest to tell me that she dont like when i wear hijab, and i ssaid i must follow my God's rules , one day ill be wearin hijab whether i want it or not.and she ask me why women have to wear hijab. and told her that it is our religion ,our laws , and preventing from sin , we have to cover all of our body.if it God's sake ,then it never get hot.and yeah she told me to come to their home town :) and then i 'met' this two beautiful girls , who concerns about me to bbm me in my every night :) danielle and darcy breen :) and then bilaal , bilaal is sooo scumbag , because he keep on telling me that im a bad bad girl :'( but sometimes he talks serious :) and he can usually bother me and get himself annoys hihihi ! i love all of them , and they keep asking me whther will i come to their country ornot , but sad , i dont have tht much money , BUT I WILL DO


misses and love you loads :)from a peng and peado -AFIQAH

this are the days

Okay hello im again , it teday i wanna shout about senior in room 472 :) they call them self EGEL , DYLLA AND KONG :)
okay dorg ni senior sem 4 dan aku junior sem 2 , but yea kiterang cool habis dlm bilik , macam tarzan hidup aman damai bersama binatang2 , KAH KAH KAH no offense :) but okay la sbb ada senior famous mcm dorg , hahah sbb dorg cool! sangat cool! untill one day egel ask me to help her in her assignment , it is about syarikat rakaman music and im the model of the new album , nama pun kena tuka , jadi amy lee -.- memandang kan evanescence tu pun dorang minat, so we are using this voc as my fake name, so we are on the shoot scenes on our room , we make the MICRO or mini sbb so kecik the studio kononnye la kan , so here we arrrrreeeeeeeee :

so yeah , the finall photo takde lagi , soon i uploaded . this are the photos that been shoot by my senior :) and we love the shoot , we always ahoot on the weekend :)

Sunday, 15 May 2011

Tidur dalam gelap dapat kurang kan STRESS?

Seorang ahli biologi, Joan Roberts, merupakan orang pertama yang menemukan hubungan antara lampu dan kesehatan. Ia menemukan korelasi tersebut dalam penelitiannya pada hewan percobaan yang diberikan perlakuan dengan cara menyalakan lampu buatan sepanjang malam.

Setelah diamati beberapa lama, maka Roberts melakukan pengukuran kadar hormon melatonin di dalam tubuh hewan tersebut dan menemukan fakta bahwa jumlahnya makin berkurang disertai penurunan daya tahan tubuhnya terhadap penyakit.

Maka Roberts pun berkesimpulan bahwa cahaya lampu (termasuk pancaran dari layar televisi) dapat menyebabkan penurunan kadar hormon melatonin di dalam tubuh yang akan mempengaruhi penurunan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan mengakibatkan tubuh menjadi lemah.

Beberapa abad kemudian, para ilmuwan di berbagai belahan dunia pun menyelidiki tentang pentingnya tidur di malam hari dalam keadaan lampu dimatikan. Hasil penelitian mereka ternyata memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Joan Roberts. Salah satunya adalah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Cancer Genetics and Cytogenetics menyatakan bahwa menyalakan cahaya buatan pada malam hari ketika tidur akan memiliki dampak pada jam biologis tubuh dan dapat menjadi pemicu ekspresi berlebihan dari sel-sel yang dikaitkan dengan pembentukan sel kanker.

Penelitian terbaru yang disajikan pada pertemuan tahunan Society for Neuroscience, di San Diego, Rabu 17/11/2010 juga menjelaskan tentang korelasi antara cahaya lampu dan tingkat depresi. Dalam jurnalnya penelitian itu menyimpulkan ternyata pekerja shift malam dan orang lain yang selalu terkena cahaya di malam hari akan meningkatkan risiko gangguan mood atau depresi.

Penemua Tracy Bedrosian, seorang mahasiswa doktor dalam ilmu saraf di Ohio State University, yang melakukan penelitian terhadap tupai, juga menjelasakan bahwa perubahan otak pada tupai timbul dari fluktuasi dalam produksi hormon melatonin. Melatonin memberi sinyal ke tubuh bahwa sedang malam hari, tapi cahaya di malam hari menghambat produksi hormone melatonin.

“Hormon ini telah terbukti memiliki beberapa efek antidepresan, dan penurunan melatonin dapat memacu gejala depresi,” ujar Bedrosian.

Hormon melatonin atau N-acetyl-5-metoksitriptamin sendiri merupakan hormon pengatur utama dari seluruh hormon yang berfungsi mengatur dan memelihara irama sirkadian (sistem jam biologis tubuh yang memegang peranan penting dalam mengatur saat untuk tidur dan bangun).


Hormon melatonin sebagian besar dibuat oleh kelenjar pineal dan sebagian kecilnya dibuat di usus dan retina mata. Produksi hormon melatonin dipengaruhi oleh tingkat intensitas cahaya lingkungan dan akan selalu bertambah banyak jika manusia berada dalam lingkungan yang gelap dan suasana hening namun produksinya akan dihambat oleh adanya rangsangan luar seperti sinar yang terang dan medan elektromagnetik.

Sebagai hormon yang memiliki fungsi utama menciptakan kualitas tidur yang baik, maka hormon melatonin memiliki kegunaan sebagai berikut.

Menjaga keharmonisan metabolisme sel, mempertahankan efisiensi/efektivitas kerja sel, membuat sel tidak mudah rusak sehingga meningkatkan daya tahan sel terhadap berbagai gangguan dari luar.
Mempengaruhi sistem kekebalan tubuh
Mempengaruhi kerja organ tubuh terutama di saat tidur
Mempengaruhi kesehatan psikologis seseorang terutama terhadap mood. Seseorang kurang tidur akan memiliki kadar melatonin yang rendah sehingga mengalami gangguan perasaan (mood) seperti mudah gelisah, mudah lelah, mudah marah.
Berperan sebagai sistem alami yang mengatur masa penuaan tubuh.
Membuat tidur menjadi lebih nyenyak sehingga meningkatkan kualitas tidur.
Membantu tubuh memerangi sel-sel kanker seperti pada kanker payudara, kanker prostate, penyakit Parkinson, dan jantung aritmia. Melatonin berperan mendorong aktifitas antioksidan secara optimal di dalam tubuh sehingga mencegah kerusakan DNA akibat ulah zat-zat karsinogenik penyebab kanker dan memberhentikan mekanisme pertumbuhannya.
Pentingnya tidur dengan suasana gelap sebenarnya juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti pada hadist berikut:

Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rosululloh bersabda, “Janganlah kalian meninggalkan api yang menyala ketika kalian tidur.” (HR. Bukhari no. 6293)

Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rosululloh bersabda, “Matikanlah lampu-lampu di waktu malam jika kalian hendak tidur dan tutuplah pintu-pintu, bejana serta makanan dan minuman kalian.” (HR. Bukhari no. 6296 dan Muslim no. 2012)

Kedua hadits di atas diperkuat oleh penafsiran Imam Al-Qurthubi yang mengatakan bahwa, bila seseorang tidur sendirian sedangkan api masih menyala hendaklah ia mematikannya terlebih dahulu sebelum tidur. Demikian pula apabila terdapat beberapa orang di dalam suatu rumah, hendaklah orang terakhir yang melakukannya. Barang siapa yang meremehkan hal ini, sungguh dia telah menyelisihi sunnah Rosululloh SAW!

Jadi, kesimpulannya mematikan lampu di saat tidur banyak sekali manfaatnya, selain untuk kesehatan, untuk mencegah pemborosan energy dan mengurangi global warming, juga kita bisa melaksanakan sunnah Rosulullah yang tentunya pasti akan mendapat pahala bila dikerjakan. So, yuk matikan lampu saat tidur. Seperti kata Tasya: “Jangan takut akan gelap. karena malam melindungi kita…”

FAKTA MENARIK TENTANG KHINZIR

Assalamualaikum.

Alhamdulillah dapat lagi aku menulis entri pada hari ini setelah beberapa hari menyepi tanpa sebarang entri. Entri ini aku nak berkongsi mengenai sebab khinzir diharamkan didalam Al – Quran.

Allah s.w.t telah berfirman didalam surah Al-Maidah ayat ke 3 yang bermaksud :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang mati tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Didalam surah Al-Maidah telah dinyatakan dengan jelas mengenai pengharaman memakan daging khinzir@babi. Berikut merupakan beberapa fakta mengapa ianya diharamkan kepada umat Islam.

(1) Kajian Saintis mendapati memakan daging khinzir boleh mendatangkan 70 jenis penyakit kerana terdapatnya cacing yang dibawa oleh daging khinzir. Cacing ini boleh memasuki badan manusia dan membawa jangkitan seperti Trichinella, Spiralis dan Teania Solium.

(2) Menurut Dr Murat Hoffman (salah seorang saintis Jerman) memakan daging khinzir yang dijangkiti cacing bukan sahaja merbahaya tetapi boleh meningkatkan kandungan kolestrol dan melambatkan proses penguraian protein dalam tubuh dan boleh mengakibatkan diserang kanser ususm iritasi kulit, eksim dan rematik.

(3) Saintis menganggap khinzir sebagai mixing vessel atau tempat kuman berkumpul untuk diubah kepada bentuk merbahaya.

(4) Dr Muhammad Abdul Kadir iaitu penulis buku Ijtihad fi al –Quran al – Karim menyatakan bahawa daging khinzir mengandungi benih-benih cacing pita dan cacing trachenea lolipia. Cacing ini akan berpindah kepada menusia yang menghampiri dan memakan daging khinzir serta menyebarkan virus seperti Japanese Vesicular (JE), West Nile Enceiphalitis (WNE), Vesicular Stomatis (VS), kuku dan mulut, serta radang otak dan hati.

Setiap sesuatu yang dianjurkan oleh Islam pasti ada sesuatu yang baik disebaliknya. Kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa mencari yang halal kerana ianya sudah menjadi fardu kepada kita walaupun pada zaman sekarang ini memang untuk mencari yang halal itu semakin sukar.

Saturday, 14 May 2011

ACID MAN , LADS becarefull be EXTRAVAGANZA CAREFULL

okay hi lads , im as one of my eve people , wants to warn you about this acid man , be extra carefull with this shit and dorky plutos.they tend to splash acid to you at anytime and anywhere , so you lads shall bring you handkerchief and a bottle of water.when you get splash just dont panic and you can quickly wash it with your own water that you bring earlier. please lads , AFTER THIS WE GONNA WEAR HOODIES TO COVER UP ALL OF OUR FACE. BUT FOR WHAT DIA simbah asid? jealous ke? ke mental problem? erm, maybe... why lads?KUALA LUMPUR: The gutless ‘acid splasher’ who has injured 20 victims — all women and girls except a male school teacher — in eight incidents over the past two months has taken his cowardly attacks right into the heart of the city.

This could be an indication that a lack of information on him has spurred him to go on a splashing spree, say police sources.

The sources said the prowler might also be challenging the police to catch him from attacking victims with substances that caused various degrees of burns to the recipients.

The vile, unabated ‘acid splashing’ binges have raised alarm bells over the increasing brazenness of the motorcycle- riding criminal — described as a “madman” by the police.

It is believed the man, who targets females, is no longer content with carrying out attacks in outlying areas.

In the latest cases, he trained his sights on the city centre by first attacking his female victims on Friday along the perennially busy Jalan Pudu Lama and Jalan Putra.

The next day, the coward harmed a woman carrying a one-year-old child in Persiaran Titiwangsa.

The police, who have formed a task force to track down the beast, want the help of the public.

So far, the only information police have on the man is that he is of dark complexion and rides a Honda EX5 motorcycle with a carrier in front.

Sentul police chief ACP Zakaria Pagan said they needed the help of the public as their ‘eyes and ears’ to help catch the culprit.

“Surely, someone must have witnessed these attacks,” he told The Malay Mail.

“Even with increased police presence, the suspect continues to attack people. Previously, he only operated in the outskirts but he appears to have begun targeting people within the city centre.

“We are concerned about this and urge those with any information on this person to assist us.”

In Friday’s incident, two women were strolling along Jalan Pudu Lama at 9pm after having dinner when they were pounced on by the suspect.

Approaching them from behind, he splashed a bottle of liquid on them before making his getaway amidst busy traffic.

The women, su ffering from burns caused by the substance, ran into a nearby building to wash off the liquid. An employee in the building went to their aid and sent them to the nearby Tung Shin Hospital.

One of the women was given outpatient treatment while the other, identi ffed only as Nor Azia, was transferred to the Kuala Lumpur Hospital where she was admitted to the Intensive Care Unit.

Nor Azia’s friends have appealed to the police to catch the suspect before he hurts any more people.

Mother and child latest cases

Barely 30 minutes after the first incident, the suspect struck again, this time at a parking lot in front of The Mall shopping centre in Jalan Putra.

His third victim of the day, a female lawyer in her 30s, sustained minor burns and was given outpatient treatment at a nearby hospital.

City police chief Datuk Ku Chin Wah said police had sent samples of the liquid to the Chemistry Department and were awaiting the results.

The suspect's crime spree continued on Saturday, this time, choosing a woman carrying a year-old child in Persiaran Titiwangsa as his latest victims.

The victim, in her 30s, was in her house compound around 3pm when the suspect rode by and threw the liquid over the gate before speeding off.

Both mother and child were rushed to the KL Hospital for treatment as the liquid had entered their eyes.

Too many have been hurt, says friend of new acid attack victim

KUALA LUMPUR: A friend of one of the acid splasher's victims has issued an impassioned plea to the police to catch the "madman".

"Please help catch this crazy person who hurt my friend," said a friend of Nor Azia, the 25-year-old who was one of two women injured by the acid splasher in Jalan Pudu Lama on Friday.

Met at Hospital Kuala Lumpur yesterday, the friend, who was waiting for news on Nor Azia outside the Intensive Care Unit, said they were left shaken by the incident.

"We want the police to catch him. So many people have been hurt, we don't want another victim to turn up elsewhere," she said.

She said Nor Azia's le ft eye region was damaged in the attack. Doctors had told Nor Azia's family that she would be at the ICU for a few more days.

"She is still recovering from the injuries. We are praying that the injuries won't affect her eyesight," she said.

Nor Azia su ffered five per cent burns to the face, neck and hands.

Another friend, who said she was Nor Azia's colleague, said they were told the acid splasher caught both women unawares.

"We were told by Nor Azia's family the two were walking towards a bank to use the ATM when the motorcyclist attacked them from behind.

"They weren't able to get a good look at him a fter the incident as he quickly sped off," she said.

Nor Azia's father, identified only as Mohd Salleh, refused to comment on the incident or to reveal the condition of his daughter.

"I cannot talk about it. I have nothing to say," he said, adding he was advised by the police not to talk to the Press.

Where the 'splasher' struck1. March 2 - Eight Year 4 and Year 6 pupils and a teacher of SK Bukit Bandaraya in Jalan Bangkung, Bangsar were splashed with a liquid by a motorcyclist clad in black.
2. March 24 - Two marketing executives were splashed with acid as they were walking along Jalan Tun Sambanthan at 5.30pm.

3. March 25 - A 25-year-old history teacher, on the way to school, was attacked near the back gate of a school in Jalan Sultan Abdul Samad at 7am.

4. March 26 - A Frenchman and his female companion became the 13th and 14th victims of a corrosive liquid-splashing attack by a motorcycle duo in Jalan Conlay about 3pm.

5. April 2 - In Jalan Mantin, Negri Sembilan, a 27-year-old woman and her 18-year-old niece were attacked by two men on a motorcycle 9pm.

6. May 6 - Two women were splashed with acid when a motorcyclist attacked them from behind in Jalan Pudu Lama at 9pm.

7. May 6 - Thirty minutes later, a lawyer in her 30s, was attacked near a parking lot in front of The Mall shopping centre in Jalan Putra.

8. May 7 - A woman and her one-year-old baby were standing in her house compound in Persiaran Titiwangsa when the splasher rode by and threw the liquid at them at 3pm.

There's a girl WHO DESERVE THISHonestly , i DONT like her at all , DONT , a BIG NO for her ! she's just an ordinary girl , who lives somewhere in Malaysia , OH MI LOVE , I LOVE MY COUNTRY even it is small .BUT this girl is really irretating me! i just dont knw where the hell my friend KNOW HER and making that ya know angkat-angkat. EUWWWWWWW! puhlease , she's even have 3 fb account? WHAT THE HACK , she's even said that "aku tau aku cantik and ramai jantan kejar kan aku ,tapi aku tk ready , aku suke jadi single " and apa jadah lancau -.- lepastuh stalk facebook orang? and still cant get over your ex boyfie eventho you have "boyfriend" you know what i mean "BOYFRIEND" and she's even create and FAN PAGE ACCOUNT FOR HERSELF???????????????????????????????????? alasan sbb tak dpt approve , man you better have some mind, ATLEAST BUKAN FAN PAGE???????????? i just dont understand, i think you can just approve those people , its just a reason fucker?! and post up your status on facebook just to ask people to like the status whether you have to cut your hair OR NOT???????????! people are blind , youre just a stupid bitch asking for an attention , COME ON BABE, kau ni mcm artis terbuang je , bapak geli dohhh? mcm mna member aku boleh terlekat dgn kau pun aku tak tau . DASAR PERASAN TAK HABIS HABIS. isap rokok sbb nak tunjuk cool? IT AINT COOL SISTAH.IT AINT COOL! and no wonder guys never have a long relationship with you , its just because yore asking for glamour.MY FRIEND just dont go after this girl okay , i really NOT RESTU IT THANKS.

MATERIAL GIRL


ASSALAMUALAIKUM AND GOOD DAY! yes today i would liike to be the most polite to throw my own words to you , well me and my prejudice says that people whole live on earth , people who in this new era , people WHO WE CALL HUMAN is materialistic? glad to hear that btw,i just throw my life in rich and famous but im not so rich.im saying this because ,people would absolutely come to us just having fun with our property and bad intention.well sometimes i feel it too.and i think it is bad.well for some reason , people would just dont care about it, and it can happen in our friendship relationship and so much more.people who exactly got to much money will make them famous , i bet you , because theyre too hot , too gorgeous and too kinky!and people who are rich is actually the trend slave , they look cool with new gadget , they look cool because they spend money on branded labels and they eat good stuff :). PEOPLE who is materialistic sometimes just want a pice of it , so they are so kolot to go for this rich and famous. well beign a friend for bad intention is reall karma to you :)

MARC JACOBS
We are still innocent. okay aku sje suke post selambak , lain lain tajuk, hahhahhaha.okay aku nak cakap pasl wish list untuk birthday aku yang akan jatuh pada 12 SEPTEMBER 2011 ni , biasa lah setiap kali september aku mesti teruja , yang penting aku tak penah dapat hadiah , sbb mak bapak aku kata tetiap hari aku dapat hadiah aku dah mcm (??????????????????????????????????? IS THIS PLUTO ????????) i mean hadiah HADIAH? truly on my birthday , aiyaaaa ingga pa , tapi ape pun taklah , wish list aku ialah untuk tahun ini ialah

1.BUKU GRAPHIC (CORPORATE IDENTITY)
2.GRAPHIC BOOK (ILLUSTRATION)
3.A LOMO / FUJI FILM INTAGRAPH
4.A TOP
5.A BOTTOM
6.A PAIR OF SHOES
7.DAN MENJADI HAMBA YANG SOLEH


just simple and BOMBASTIC :)

HAI NI SAYA

BEBI , yor so wan in a milion taw! hello guyss and girls , WHATS UP? how youve been doin , kah kah kah kah kah .alamak ckap omputih pulek , GATEI BETEI!okay , topik harini apa? aceli ,acani lah , topik harini ialah KEMUDAAN , ye KE-MU-DA-AN.perkataan ini tidak berkaitan dengan yang dah tua atau pun yang dah mati. AL MAKLUM, YIKES! hahhahaha .meh sini kita tambah sikit , KEMUDAAN & KECANTIKAN.mari kita tgk di luar sane , bukn diluar je , dlm ghumah pon ada! haaaaaaaaaaaaaaa.ramei leee oghangduk tangkap gamba cekek cekek sini cekek cekek sana kan.. tapi ! masuk laptop bukan upload terus EDIT DULU , software paling populer la yang diguna kan ialah seperti ADOBE PHOTOSHOP , picnic dan perlbagai lagi , mak pun tak tau lah . yang penting dapat je gambar KONONNYA CANTIK teus edit smpai jantung berlubang , tak puas pulak tu edit smpai seminggu APA PUN TAK BOLEH.yag gemuk jadi kurus yg kurusjadi gumuk pulak lepas tu letak bekgroud angkasa lepas , dah tu buat leaking light mcm kne watercolor pulak tu HAIH mcm perangai maktgk tau. itu lah ajaibnya photoshop dan sebagainya. dok edit2 ni pula gambar jadi cam kak limah , ha tangkap la gambar balik , dah tu camera asl boleh dekat atas smpai lekat kat siling PON TAKPE.kah kah kah.itu bru perubahan dlm computer , NIH nak cite khusus nya org permpuan okay tak termasuk azwan ali dengan aznil okay !beli cream bejuta juta ringgit , muka dok seghupa lembu tua gak . tak tau la i nak habaq lagu mana , pening cek tengok takpa la biaqpi kat depa , yang takpasai cucuk botox dengan vitamin c , PALING KIAMAT SAKALI pembedahan plastik hamboi hangpa nak buat hidung ampa muncung mcm pinochio ka? HERM

bye

semua diatas ini adalah punca kebosanan aku